Είναι υλικά κάλυψης δαπέδων αυτοκινήτων που αποτελούνται από ανάγλυφα δαπέδου αυτοκινήτων, χαλιά αυτοκινήτων και μονωτικές τσόχες.